Transits

De persoonlijke planeten........
De transits van Zon..............
De transits van de Maan........
De transits van Mercurius......
De transits van Venus..........
De tranists van Mars
De transits van Jupiter

De transits van Saturnus
De transpersoonlijke planeten
De transits van.Uranus
De transits van.Neptunus
De transits van.Pluto

Betekenis van de aspecten in het kort

De sterren veroorzaken geen toekomstige gebeurtenissen, maar kondigen ze aan. 

De transits zijn de dagelijks voortschrijdingen van de planeten zoals wij ze kunnen waarnemen aan de sterrenhemel. Wanneer we de transiterende planeten intekenen in de geboortehoroscoop, dan zien we dat ze verbindingen (aspecten) kunnen maken met de planeten in de geboortehoroscoop. Ze verwijzen daarmee naar gebeurtenissen, kansen en mogelijkheden voor die periode. Met de transits kunnen we kijken naar veranderende psychologische instellingen, sterke emoties en veranderende omstandigheden. We zien perioden van groei, verandering en stagnatie. Het komt voor dat transits samenvallen met belangrijke gebeurtenissen zoals verandering van beroep, van relatie, een verhuizing, ziekte en gezondheid enz. De belangrijkste transits zijn die van de vijf buitenste planeten en dit geldt zeker voor de grote ontwikkelingslijn in ons leven.

De persoonlijke planeten
De persoonlijke planeten in de horoscoop zijn Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Zij verwijzen naar ons karakter, onze eigenschappen en de mogelijkheden om bewuste keuzes te maken die effect hebben op ons persoonlijke leven. Deze planeten staan voor onze eigen werkelijkheid en verwijzen naar onze persoonlijkheid. De Zon en de Maan zijn de zogenaamde lichten, de planeten Mercurius, Venus en Mars worden de binnenplaneten genoemd. De grote Astero´dengordel die zich tussen Mars en Jupiter bevindt wordt gezien als een afscheiding tussen de binnenplaneten en de zogenaamde buitenplaneten Jupiter tot en met Pluto. De planeten Jupiter en Saturnus worden ook wel de onpersoonlijke planeten genoemd omdat ze ook verwijzen naar onze verbinding met de andere leden van onze eigen generatie. De persoonlijke planeten beheersen onze bewuste zichtbare wereld.

De transits van de Zon
De Zon brengt licht en duidelijkheid tijdens zijn jaarlijkse rondgang door de horoscoop. Conjuncties van de transiterende Zon zijn uitermate geschikt om de betreffende planeten en punten bewuster te integreren en onder de aandacht te brengen. Ze staan nu in de volle schijnwerpers zodat verborgen inhouden ons nu duidelijker kunnen worden.

Aspecten naar de Zon: Ego / wilskracht / leiderschap / maatschappij / autoriteiten

De transits van de Maan
De Maan be´nvloedt onze emoties en stemmingen. Ze richt onze aandacht naar binnen en naar het verleden. Conjuncties van de transiterende Maan stemt ons innerlijk af op de betreffende planeten en punten zodat we die inhouden gevoelsmatig kunnen verwerken. De Maan staat 2 tot 3 dagen in hetzelfde teken en ze maakt in ongeveer 1 maand een volledige rondgang door de horoscoop.

Aspecten naar de Maan: vertrouwde omgeving / het verleden / gevoelens / emoties / thuis / familie
Void of Course Maan
betekent dat de Maan geen aspecten meer maakt voor zij het teken waar zij in staat verlaat. Je zou het een rustperiode voor de Maan kunnen noemen.

De transits van Mercurius
De transits van Mercurius zetten ons aan tot communiceren en handelen. Aangezien Mercurius ook verwijst naar vervoermiddelen en korte reizen, zullen de conjuncties van Mercurius de behoefte doen ontstaan aan afwisseling en verandering van de dagelijkse omgeving. Via deze planeet verkennen we onze buitenwereld, ook door te leren en het opdoen van kennis. Dus ook de instrumenten die we gebruiken om te leren, zoals boeken, kranten, televisie e.d. worden tijdens de transits van Mercurius sterker onder onze aandacht gebracht.

Aspecten naar Mercurius: ideeŰn / gedachten / leren / uitdrukken / communicatie / winkelen

De transits van Venus
Venus kan onze scherpe kanten wat verzachten en haalt onze zachte, mooie kant wat op. Aangezien Venus verwijst naar evenwicht en overeenkomst, hebben we tijdens de transits van Venus ook meer behoefte aan evenwicht. Venus inspireert onze liefdegevoelens en verhoogt onze aantrekkingskracht. Tijdens de transits van Venus zijn we beter in staat om met diplomatie en gevoeligheid te werken aan onze relaties met anderen.

Aspecten naar Venus: geld / waardepatronen / zekerheid / liefde / waardering / schoonheid

De transits van Mars
De planeet Mars geeft stuwkracht en maakt actief, maar de transits van Mars kunnen ook driftig maken en hartstochtelijk. Mars staat voor energie en daadkracht, zijn transits maken ons ondernemingslustig en geven moed. Tijdens de transits van Mars zijn we heel goed in staat om zaken die zijn blijven liggen energiek aan te pakken. Mars heeft 2 jaar nodig om een volledige rondgang door de horoscoop te maken.

Aspecten naar Mars: energie / motivatie / activiteiten / sport / passie

Terug naar begin

De transits van Jupiter
De cyclus van Jupiter duurt ongeveer 12 jaar waarin hij om de 3 jaar een hard aspect met zichzelf maakt in de geboortehoroscoop. We kunnen deze cyclus van Jupiter gebruiken als een meetlat om onze persoonlijke vooruitgang te meten en aanpassingen aan te brengen. We kunnen alle transits van Jupiter toe passen in ons leven door ons af te stemmen op groei en nieuwe mogelijkheden wanneer hij aspecten met de planeten en punten in onze geboortehoroscoop maakt. Dit zijn perioden die je zaaitijden kunt noemen. Het kan een beginpunt zijn dat later vruchten draagt. Jupiter zet ons aan tot het ondernemen van nieuwe dingen, tot experimenteren en we zoeken het avontuur. Meestal doen zich tijdens een transit van Jupiter nieuwe mogelijkheden voor. Ons begrip voor de levensgebieden waar Jupiter in werkt kan worden verhoogd. De functies die Jupiter vertegenwoordigt zijn groei, ontwikkeling en bewustzijnsverruiming. Hij geeft aan dat het leven met plezier verrijkt zal worden en hij vergroot alles waarmee hij in aanraking komt. Heel belangrijk is dat we ons tijdens de transits van Jupiter bewust zijn van onze mogelijkheden. Indien we open staan voor groei en onze mogelijkheden zelf weten te creŰren, des te meer kunnen we gebruik maken van de uitbreidende kracht van Jupiter. Deze planeet opent deuren en geeft nieuwe inzichten.

Aspecten naar Jupiter: geld / succes / rechten / religie / studeren / medewerking

De transits van Saturnus
De cyclus van Saturnus duur ongeveer 28 jaar waarin hij om de 7 jaar een hard aspect met zichzelf in de geboortehoroscoop maakt. De functies van Saturnus zijn verhelderen, verstevigen, organiseren en structureren. Hij staat bovendien voor hard werken om succes te behalen. Traditioneel wordt Saturnus door veel astrologen een boosdoener genoemd die beperkt en onderdrukt. En als het tijdens een transit van Saturnus lijkt alsof er een donkere wolk boven ons hangt dan zullen we zeker ook bezig zijn met teveel verantwoordelijkheid of werk. Tijdens een transit van Saturnus maken we ons vaak druk om succes, levensdoel en verplichtingen. We verlangen naar prestaties en we zien veel zwart/wit. De positieve kant van Saturnus is dat we tijdens zijn transits in staat zijn om zaken op te helderen die eerst vaag bleven en we kunnen degelijk en diepgaand werken. Onder de transits van Saturnus kunnen we het soort succes behalen dat geleidelijk tot stand komt en lang blijft bestaan. Ook de inhouden van Saturnus hebben we zelf in de hand. Afhankelijk van onze eigen reacties en keuzes, kan een transit van Saturnus een zeer produktieve periode inluiden of het kan een periode van stagnatie en beperkingen zijn. Saturnus beloont hard werken en discipline.

Aspecten naar Saturnus: kregels en wetten / orde / structuur / autoriteiten / fundering / tegenwerking

Terug naar begin

De transpersoonlijke planeten
De planeten Uranus, Neptunus en Pluto zijn onpersoonlijke inhouden waar we als het ware geen controle op uit kunnen oefenen. We beleven deze inhouden door middel van de gebeurtenissen die ons "vormen". De inhouden van deze planeten manifesteren zich niet direct aan het bewustzijn, ze werken meer onbewust. Deze drie planeten lopen maar heel langzaam door de dierenriem en hoe trager een planeet beweegt, des te groter is de psychologische verandering of de duur van de gebeurtenis waar deze planetaire inhoud voor staat.

De transits van Uranus
De planeet Uranus staat voor verandering, onafhankelijkheid, creativiteit en originaliteit. Alle transiterende planeten kunnen met bepaalde veranderingen in ons leven in verband worden gebracht, maar Uranus heeft het meest te maken met plotselingen en abrupte veranderingen. De periodes waarin Uranus domineert kunnen stimuleren maar zijn tevens onstabiel. Uranus maakt ons rusteloos en we hunkeren naar opwinding. Als Uranus aspecten met planeten in de geboortehoroscoop maakt dan zal de behoefte aan opwinding, vrijheid en verandering duidelijk blijken. We ervaren dingen die volkomen buiten de normale dagelijkse routine vallen. Wat er gebeurt is meestal ongewoon, plotseling en onverwacht.

Aspecten naar Uranus: inzicht / uitvinding / doorbraak / het ongewone en onverwachte / nieuwe technieken

De transits van Neptunus
Neptunus is over het algemeen een van de moeilijkste planeten om mee te leven. Hij verwart en vertroebelt en onder zijn invloed geloven we vaak in iets wat niet echt of waar is. Deze planeet stimuleert ons om ons tot een hoger niveau te ontwikkelen, hij oefent zijn werking uit op de vlakken die ons overstijgen. Omdat alles wat met Neptunus te maken heeft mystiek en vaag is, zullen tijdens een transit van Neptunus situaties die zeker, veilig en helder leken, plotseling nevelig worden. Het rationele denken kan tijdens de transits van Neptunus geblokkeerd lijken, maar de intu´tie stroomt ongehinderd. Daarom is deze periode heel geschikt om ons te geven aan onze spirituele ontwikkeling.

Aspecten naar Neptunus: romantiek / spiritualiteit / genezing / illusies / bedrog / verslaving

De transits van Pluto
Transits van Pluto geven vaak het gevoel dat er grote veranderingen staan te gebeuren. Het kan een periode zijn die gepaard gaat met het einde van oude toestanden en een nieuw begin, vaak lijken deze veranderingen onomkeerbaar. Pluto begint meestal met iets af te breken waarna iets nieuws wordt opgebouwd. Pluto staat voor transformatie en wedergeboorte en dit gaat vergezeld van een enorme kracht. Tijdens een transit van Pluto komt er vaak iemand in ons leven die dit, ten goede of ten kwade, volledig omgooit. Pluto beheerst ook krachten die in onszelf werkzaam zijn die veranderingen veroorzaken. Oude facetten verdwijnen uit ons leven en worden vervangen door nieuwe. Tijdens de transits van Pluto kan ook het machtsprincipe op de voorgrond treden. We zijn er in ieder geval ontvankelijker voor.

Aspecten naar Pluto: transformatie / vernieuwing / verbouwing / seksualiteit / psychologie

Betekenis van de aspecten in het kort
Conjunctie Een samengaan van twee invloeden, het begin.
Oppositie Bewustwording door confrontatie, het zoeken naar evenwicht.
Vierkant Uitdagingen, spanningen, ontwikkelingen, behoefte aan verandering.
Driehoek Harmonie, vertrouwen en geluk.
Sextiel Nieuwe visie en duidelijkheid.

Terug naar begin