Welkom op onze vernieuwde website. Er wordt nog verder aan gewerkt.

We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site


U vindt ons ook hier:

Weather UndergroundDisplay key values and files

uploadMB/tagsMB.txt - dated: 30-11-2022 02:40

  1 | |pagename|tagsMB|!   
  2 | |version|3.00 2018-11-26|! old 2015-09-18 changed new string handling
  3 | 
  4 | |date|20221130|!
  5 | |time|024002|!
  6 | 
  7 | |fromtemp|C|!  // = 'C'
  8 | 
  9 | |tempAct|16.9|!
  10 | |tempDelta|16.9|!
  11 | 
  12 | |tempMinToday|16.8|!
  13 | |tempMinTodayTime|20221130005301|!
  14 | |tempMinYday|16.7|!
  15 | |tempMinYdayTime|20221129214800|!
  16 | |tempMinMonth|15.6|!
  17 | |tempMinMonthTime|20221125102409|!
  18 | |tempMinYear|1.5|!
  19 | |tempMinYearTime|20220401103114|!
  20 | |tempMinAll|-3.8|!
  21 | |tempMinAllTime|20210212122832|!
  22 | 
  23 | |tempMaxToday|16.9|!
  24 | |tempMaxTodayTime|20221130023804|!
  25 | |tempMaxYday|18.5|!
  26 | |tempMaxYdayTime|20221129155454|!
  27 | |tempMaxMonth|35.8|!
  28 | |tempMaxMonthTime|20221113094904|!
  29 | |tempMaxYear|35.8|!
  30 | |tempMaxYearTime|20221113094904|!
  31 | |tempMaxAll|57.1|!
  32 | |tempMaxAllTime|20210405083129|!
  33 | 
  34 | |dewpAct|10.0|!
  35 | |dewpDelta|10.0|!
  36 | 
  37 | |dewpMinToday|10.0|!
  38 | |dewpMinTodayTime|20221130023804|!
  39 | |dewpMinYday|10.0|!
  40 | |dewpMinYdayTime|20221129212710|!
  41 | |dewpMinMonth|8.9|!
  42 | |dewpMinMonthTime|20221127074000|!
  43 | |dewpMinYear|-45.8|!
  44 | |dewpMinYearTime|20221012094649|!
  45 | |dewpMinAll|-45.8|!
  46 | |dewpMinAllTime|20221012094649|!
  47 | 
  48 | |dewpMaxToday|10.4|!
  49 | |dewpMaxTodayTime|20221130004306|!
  50 | |dewpMaxYday|12.1|!
  51 | |dewpMaxYdayTime|20221129162904|!
  52 | |dewpMaxMonth|28.8|!
  53 | |dewpMaxMonthTime|20221104100716|!
  54 | |dewpMaxYear|30.4|!
  55 | |dewpMaxYearTime|20220524055451|!
  56 | |dewpMaxAll|94.7|!
  57 | |dewpMaxAllTime|20210101113002|!
  58 | 
  59 | |appTemp|--|!
  60 | 
  61 | |appTempMinToday|--|
  62 | |appTempMinTodayTime|--|
  63 | |appTempMinYday|--|
  64 | |appTempMinYdayTime|--|
  65 | 
  66 | |appTempMaxToday|--|
  67 | |appTempMaxTodayTime|--|
  68 | |appTempMaxYday|--|
  69 | |appTempMaxYdayTime|--|
  70 | 
  71 | |heatAct|16.9|!  // th0heatindex
  72 | |heatDelta|16.9|!
  73 | 
  74 | |heatMaxToday|16.9|!
  75 | |heatMaxTodayTime|20221130023804|!
  76 | |heatMaxYday|18.5|!
  77 | |heatMaxYdayTime|20221129155454|!
  78 | |heatMaxMonth|49.7|!
  79 | |heatMaxMonthTime|20221113094904|!
  80 | |heatMaxYear|51.0|!
  81 | |heatMaxYearTime|20220524055451|!
  82 | |heatMaxAll|1068.6|!
  83 | |heatMaxAllTime|20210101113002|!
  84 | 
  85 | |chilAct|16.9|!
  86 | |chilDelta|16.9|!
  87 | 
  88 | |chilMinToday|16.8|!
  89 | |chilMinTodayTime|20221130005301|!
  90 | |chilMinYday|16.7|!
  91 | |chilMinYdayTime|20221129214800|!
  92 | |chilMinMonth|15.0|!
  93 | |chilMinMonthTime|20221123200000|!
  94 | |chilMinYear|1.5|!
  95 | |chilMinYearTime|20220401103115|!
  96 | |chilMinAll|-3.9|!
  97 | |chilMinAllTime|20201130104732|!
  98 | 
  99 | |chilMaxToday|16.9|!
 100 | |chilMaxTodayTime|20221130023802|!
 101 | 
 102 | |tempActInside|19.5|!
 103 | |tempActExtra1|--|!
 104 | |tempActExtra2|--|!
 105 | 
 106 | |fromhudx|C|!
 107 | |hudxAct|--|!
 108 | |hudxDelta|--|!
 109 | |hudxMaxToday|--|!
 110 | ------------------------------------------extremetemp------------------------------
 111 | ------------------------------------------pressure/baro-----------------------------
 112 | |frombaro|hPa|! 
 113 | 
 114 | |baroAct|1023.0|!
 115 | |baroDelta|1023.0|!
 116 | 
 117 | |baroMinToday|1022.4|!
 118 | |baroMinTodayTime|20221130000928|!
 119 | |baroMinYday|1013.8|!
 120 | |baroMinYdayTime|20221129002155|!
 121 | |baroMinMonth|995.4|!
 122 | |baroMinMonthTime|20221123124957|!
 123 | |baroMinYear|994.5|!
 124 | |baroMinYearTime|20220928041039|!
 125 | |baroMinAll|980.0|!
 126 | |baroMinAllTime|20201204060632|!
 127 | 
 128 | |baroMaxToday|1023.1|!
 129 | |baroMaxTodayTime|20221130022731|!
 130 | |baroMaxYday|1022.4|!
 131 | |baroMaxYdayTime|20221129235928|!
 132 | |baroMaxMonth|1031.8|!
 133 | |baroMaxMonthTime|20221112111524|!
 134 | |baroMaxYear|1031.8|!
 135 | |baroMaxYearTime|20221112111524|!
 136 | |baroMaxAll|1039.1|!
 137 | |baroMaxAllTime|20201105110835|!
 138 | 
 139 | ------------------------------------------humidity-----------------------------------
 140 | |humiAct|64|!
 141 | |humiDelta|64|!
 142 | 
 143 | |humiMinToday|64|!
 144 | |humiMinTodayTime|20221130023804|! 
 145 | |humiMinYday|64|!
 146 | |humiMinYdayTime|20221129212710|!
 147 | |humiMinMonth|57|!
 148 | |humiMinMonthTime|20221127123705|! 
 149 | |humiMinYear|1|!
 150 | |humiMinYearTime|20221012102921|!
 151 | |humiMinAll|1|!
 152 | |humiMinAllTime|20221012102921|!
 153 | 
 154 | |humiMaxToday|66|!
 155 | |humiMaxTodayTime|20221130004306|!
 156 | |humiMaxYday|69|!
 157 | |humiMaxYdayTime|20221129184005|!
 158 | |humiMaxMonth|76|!
 159 | |humiMaxMonthTime|20221101061306|!
 160 | |humiMaxYear|100|!
 161 | |humiMaxYearTime|20221006082415|!
 162 | |humiMaxAll|100|!
 163 | |humiMaxAllTime|20210101111115|!
 164 | 
 165 | |humiInAct|66|!
 166 | |humiInDelta|66|!
 167 | 
 168 | |humiActExtra1|0|!
 169 | |humiActExtra2|0|!
 170 | ------------------------------------------rain---------------------------------------
 171 | |fromrain|mm|!     // = 'mm', 'in'
 172 | 
 173 | |rainRateAct|0.0|!
 174 | 
 175 | |rainRateMaxToday|0.0|!
 176 | |rainRateMaxYday|0.8|!
 177 | 
 178 | |lastRained|--|!
 179 | 
 180 | |rainHourAct|0.0|!
 181 | |rainHourMaxToday|       ?|!
 182 | |rainHourMaxYday|        ?|!
 183 | 
 184 | |rainToday|0.0|!
 185 | |rainYday|0.2|!
 186 | |rainWeek|           ?|!
 187 | |rainMonth|3.8|!
 188 | |rainYear|222.1|!
 189 | |rainAll|2404.6|!
 190 | 
 191 | |rainTodayLow|     ?|!
 192 | |rainYdayLow|      ?|!
 193 | |rainYdayHigh|     ?|! 
 194 | |rainRateYday|     ?|!
 195 | 
 196 | |rainDayMnth|      ?|!
 197 | |rainDayYear|      ?|!
 198 | |rainDaysWithNo|    ?|!
 199 | ------------------------------------------EVAPOTRANSPIRATION--------------------------
 200 | |etToday|--|!
 201 | |etYday|--|!
 202 | |etMonth|--|!
 203 | |etYear|--|!
 204 | |etAll|--|!
 205 | 
 206 | ------------------------------------------wind---------------------------------------
 207 | |fromwind|m/s|! 
 208 | 
 209 | |windAct|0.0|!
 210 | |gustAct|0.0|!
 211 | |windActDsc|SE|!  ## 2018-11-26
 212 | |windActDir|127|! 
 213 | 
 214 | |windBeafort|0.0|!
 215 | 
 216 | |windMaxDir|127|! 
 217 | |windMinDir|125|! 
 218 | |windAvgDir|127|!
 219 | 
 220 | #windAvgDir|127|!
 221 | 
 222 | |gustMaxToday|0.0|!
 223 | |gustMaxTodayTime|20221130023802|!
 224 | |gustMaxYday|0.0|!
 225 | |gustMaxYTime|20221129235902|!
 226 | |gustMaxMonth|0.9|!
 227 | |gustMaxMonthTime|20221124121027|!
 228 | |gustMaxYear|26.6|!
 229 | |gustMaxYearTime|20220924063043|!
 230 | |gustMaxAll|26.6|!
 231 | |gustMaxAllTime|20220924063043|!
 232 | 
 233 | |fromdistance|     ?|!
 234 | |windrunToday|     ?|!
 235 | |------------------------------------------UV---------------------------------------
 236 | |uvAct|0|!
 237 | 
 238 | |uvMaxToday|0|!
 239 | |uvMaxTodayTime|--|!
 240 | |uvMaxYday|0|!
 241 | |uvMaxYdayTime|--|!
 242 | |uvMaxMonth|0|!
 243 | |uvMaxMonthTime|--|!
 244 | |uvMaxYear|0|!
 245 | |uvMaxYearTime|--|!
 246 | |uvMaxAll|0|!
 247 | |uvMaxAllTime|--|!
 248 | 
 249 | |------------------------------------------Solar--------------------------------------
 250 | |solarAct|0|!
 251 | |solarActPerc|             ?|! 
 252 | 
 253 | |solarMaxToday|0|!
 254 | |solarMaxTodayTime|--|!
 255 | |solarMaxYday|0|!
 256 | |solarMaxYdayTime|--|!
 257 | |solarMaxMonth|0|!
 258 | |solarMaxMonthTime|--|!
 259 | |solarMaxYear|0|!
 260 | |solarMaxYearTime|--|!
 261 | |solarMaxAll|0|!
 262 | |solarMaxAllTime|--|!
 263 | 
 264 | |------------------------------------------cloudheight--------------------------------
 265 | |fromheight|ft|!
 266 | |cloudHeight|          ?|!
 267 | |------------------------------------------forecasts-----------------------------------
 268 | |fcstTxt|Data will be reloaded in|!
 269 | |------------------------------------------moon---------------------------------------
 270 | |moonrise|13:56|!
 271 | |moonset|>00:00|!
 272 | |lunarPhasePerc|43.5|!
 273 | |lunarAge|6|!
 274 | |------------------------------------------somemore-----------------------------------
 275 | |wsDashboardDec|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=7e757c767c617739303539347a2b2d343e31282c2b130f694b466c6a676e6a6069696d66656e606b6b640c6d0e0d06|!
 276 | |wsDashboardImp|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=8083838e8e889ccbd1d493d4a3a0aea1e9b6b2a9ada4bfb9b873a2a2e0effbf3fcf7f5f9f2f0fa8f8e878f82808dfb94f5f4f9|!
 277 | |wsPhoneDec|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=151c1f0608145857545a55155c5454544d5715663374050c0c060b0b0308070c060d090672136c6f60|!
 278 | |wsPhoneImp|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=929e919b9b9b8ddcc0c782dbd2d3dfd698d3d9d7d1cad2919c8a8c8d84848e83838b809f949e95919eea8be4e7e8|!
 279 | |wsPhoneGr1Dec|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=1e19190008145706184143155c5454544d5715663374050c0c060b0b0308070c060d090672136c6f60&engine=gp|!
 280 | |wsPhoneGr1Imp|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=97959490989b8ddcc0c782d4839fc4c098d3d9d7d1cad2919c8a8c8d84848e83838b809f949e95919eea8be4e7e8&engine=gp|!
 281 | |wsPhoneGr2Dec|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=191f1e0008145706184447155c5454544d5715663374050c0c060b0b0308070c060d090672136c6f60&engine=gp|!
 282 | |wsPhoneGr2Imp|http://meteoplug.com/cgi-bin/meteochart.cgi?draw=9691909f989b8ddcc0c782d4839fc1c498d3d9d7d1cad2919c8a8c8d84848e83838b809f949e95919eea8be4e7e8&engine=gp|!
 283 | 
 284 | |wsVersion|5.4|!
 285 | |wsBuild|14849|!
 286 | |wsHardware|CARAMBOLA2|!
 287 | |wsUptime|568609|!
 288 | |latitude|latitude|!
 289 | |longitude|longitude|!
 290 | |-------------------------------------- soil
 291 | |soilTempAct|0#0#0#0|!
 292 | 
 293 | |soilTempMaxToday|0#0#0#0|!
 294 | |soilTempMaxTodayTime|--#--#--#--|!
 295 | |soilTempMaxYday|0#0#0#0|!
 296 | |soilTempMaxYdayTime|--#--#--#--|!
 297 | |soilTempMaxMonth|0#0#0#0|!
 298 | |soilTempMaxMonthTime|--#--#--#--|!
 299 | |soilTempMaxYear|0#0#0#0|!
 300 | |soilTempMaxYearTime|--#--#--#--|!
 301 | |soilTempMaxAll|0#0#0#0|!
 302 | |soilTempMaxAllTime|--#--#--#--|!
 303 | 
 304 | |soilTempMinToday|0#0#0#0|!
 305 | |soilTempMinTodayTime|--#--#--#--|!
 306 | |soilTempMinYday|0#0#0#0|!
 307 | |soilTempMinYdayTime|--#--#--#--|!
 308 | |soilTempMinMonth|0#0#0#0|!
 309 | |soilTempMinMonthTime|--#--#--#--|!
 310 | |soilTempMinYear|0#0#0#0|!
 311 | |soilTempMinYearTime|--#--#--#--|!
 312 | |soilTempMinAlltime|0#0#0#0|!
 313 | |soilTempMinAllTime|--#--#--#--|!
 314 | 
 315 | |soilMoistAct|0#0#0#0|!
 316 | 
 317 | |soilMoistMaxToday|0#0#0#0|!
 318 | |soilMoistMaxTodayTime|--#--#--#--|!
 319 | |soilMoistMaxYday|0#0#0#0|!
 320 | |soilMoistMaxYdayTime|--#--#--#--|!
 321 | |soilMoistMaxMonth|0#0#0#0|!
 322 | |soilMoistMaxMonthTime|--#--#--#--|!
 323 | |soilMoistMaxYear|0#0#0#0|!
 324 | |soilMoistMaxYearTime|--#--#--#--|!
 325 | |soilMoistMaxAll|0#0#0#0|!
 326 | |soilMoistMaxAllTime|--#--#--#--|!
 327 | 
 328 | |soilMoistMinToday|0#0#0#0|!
 329 | |soilMoistMinTodayTime|--#--#--#--|!
 330 | |soilMoistMinYday|0#0#0#0|!
 331 | |soilMoistMinYdayTime|--#--#--#--|!
 332 | |soilMoistMinMonth|0#0#0#0|!
 333 | |soilMoistMinMonthTime|--#--#--#--|!
 334 | |soilMoistMinYear|0#0#0#0|!
 335 | |soilMoistMinYearTime|--#--#--#--|!
 336 | |soilMoistMinAll|0#0#0#0|!
 337 | |soilMoistMinAllTime|--#--#--#--|!
 338 | 
 339 | |leafTempAct|0#0#0#0|!
 340 | |leafWetAct|255#255#255#255|!
 341 | 
 342 | |leafWetMaxToday|255#255#255#255|!
 343 | |leafWetMaxTodayTime|--#--#--#--|!
 344 | |leafWetMaxYday|255#255#255#255|!
 345 | |leafWetMaxYdayTime|--#--#--#--|!
 346 | |leafWetMaxMonth|255#255#255#255|!
 347 | |leafWetMaxMonthTime|--#--#--#--|!
 348 | |leafWetMaxYear|255#255#255#255|!
 349 | |leafWetMaxYearTime|--#--#--#--|!
 350 | |leafWetMaxAll|255#255#255#255|!
 351 | |leafWetMaxAllTime|--#--#--#--|!
 352 | 
 353 | |leafWetMinToday|255#255#255#255|!
 354 | |leafWetMinTodayTime|--#--#--#--|!
 355 | |leafWetMinYday|255#255#255#255|!
 356 | |leafWetMinYdayTime|--#--#--#--|!
 357 | |leafWetMinMonth|255#255#255#255|!
 358 | |leafWetMinMonthTime|--#--#--#--|!
 359 | |leafWetMinYear|255#255#255#255|!
 360 | |leafWetMinYearTime|--#--#--#--|!
 361 | |leafWetMinAll|255#255#255#255|!
 362 | |leafWetMinAllTime|--#--#--#--|!
 363 | 
 364 | |-------------------------------------- trends 
 365 | |trendsMinutes|0 5 10 15 30 60|!
 366 | |tempArray|16.9#16.9#16.9#16.9#16.9#16.9|!
 367 | |windArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0|!
 368 | |gustArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0|!
 369 | |wdirArray|127#127#127#127#127#127|!
 370 | |humiArray|64#64#64#64#64#64|!
 371 | |baroArray|1023.0#1023.0#1023.0#1023.0#1023.1#1023.0
 372 | |rainArray|0.0#0.0#0.0#0.0#0.0#0.0|!
 373 | |solarArray|0#0#0#0#0#0|!
 374 | |uvArray|0#0#0#0#0#0|!

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP Vue

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
MeteoBridge Red +

Webleverancier
mijn Domein

Davis VP Vue

Meteobridge

MeteoBridge Red +

mijn Domein