Notice: Undefined index: wuKey in /home/public/sites/www.plaatinfo.nl/weather28/wuforecast/wualmanac.php on line 27
Welkom op onze vernieuwde website. De website is uitgebreider en nog accurater gemaakt.


Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site


U vindt ons ook hier:

Weather UndergroundBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

11,7°C 8,3°C Wind from SS@29,5 km/h - 1024,1mb -0,2mb 0,3m 20km

11,4°C 9,1°C Wind from SS@33,5 km/h - 1023,3mb -0,8mb 1,2m 20km

11,0°C 9,8°C Wind from SSESSE@25,9 km/h - 1020,9mb -0,4mb 4,2m 4km

-°C - Wind from SWSW@33,5 km/h - 1010,9mb -0,3mb - -

9,6°C - Wind from SSWSSW@50,0 km/h - 1022,2mb -0,4mb 1,4m 9km

10,4°C - Wind from SS@44,6 km/h - 1019,1mb -0,8mb 1,1m 20km

8,3°C - Wind from SSWSSW@42,5 km/h - 1005,2mb -0,1mb 3,0m 9km

9,1°C - Wind from SWSW@42,5 km/h - 1002,1mb +0,4mb 4,2m 9km

-°C - Wind from SSWSSW@48,2 km/h - 1002,9mb +0,3mb - 9km

9,5°C 10,1°C Wind from WNWWNW@33,5 km/h - 1015,9mb +1,3mb 4,7m -

8,2°C - Wind from SSWSSW@50,0 km/h - 1007,4mb +0,6mb - -

9,7°C - Wind from SWSW@63,0 km/h - 995,5mb - 5,7m -

9,1°C 9,1°C Wind from SSWSSW@46,4 km/h - 990,0mb +1,9mb 6,8m -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 11,7°C, Water: 8,3°C, Wind: S@29,5km/h, Baro: 1024,1mb (-0,2), Waves: 0,3m Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 11,4°C, Water: 9,1°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1023,3mb (-0,8), Waves: 1,2m Channel Lightship at 18:00: Air:. 11,0°C, Water: 9,8°C, Wind: SSE@25,9km/h, Baro: 1020,9mb (-0,4), Waves: 4,2m Anasuria AWS at 18:00: Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1010,9mb (-0,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 9,6°C, Wind: SSW@50,0km/h, Baro: 1022,2mb (-0,4), Waves: 1,4m Clipper AWS at 18:00: Air:. 10,4°C, Wind: S@44,6km/h, Baro: 1019,1mb (-0,8), Waves: 1,1m Beryl A AWS at 18:00: Air:. 8,3°C, Wind: SSW@42,5km/h, Baro: 1005,2mb (-0,1), Waves: 3,0m No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 9,1°C, Wind: SW@42,5km/h, Baro: 1002,1mb (+0,4), Waves: 4,2m North Sea at 18:00: Wind: SSW@48,2km/h, Baro: 1002,9mb (+0,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 9,5°C, Water: 10,1°C, Wind: WNW@33,5km/h, Baro: 1015,9mb (+1,3), Waves: 4,7m North Sea at 18:00: Air:. 8,2°C, Wind: SSW@50,0km/h, Baro: 1007,4mb (+0,6), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 9,7°C, Wind: SW@63,0km/h, Baro: 995,5mb, Waves: 5,7m No recent reports. No recent reports. No recent reports. K5 Buoy at 18:00: Air:. 9,1°C, Water: 9,1°C, Wind: SSW@46,4km/h, Baro: 990,0mb (+1,9), Waves: 6,8m


ID Naam Tijd CET Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 11,7 8,3 S Wind from S 29,5 1024,1 -0,2 0,3 20
62305 Greenwich Lightship 18:00 11,4 9,1 S Wind from S 33,5 1023,3 -0,8 1,2 20
62103 Channel Lightship 18:00 11,0 9,8 SSE Wind from SSE 25,9 1020,9 -0,4 4,2 4
62164 Anasuria AWS 18:00 - - SW Wind from SW 33,5 1010,9 -0,3 - -
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 9,6 - SSW Wind from SSW 50,0 1022,2 -0,4 1,4 9
62144 Clipper AWS 18:00 10,4 - S Wind from S 44,6 1019,1 -0,8 1,1 20
63110 Beryl A AWS 18:00 8,3 - SSW Wind from SSW 42,5 1005,2 -0,1 3,0 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 9,1 - SW Wind from SW 42,5 1002,1 +0,4 4,2 9
63117 North Sea 18:00 - - SSW Wind from SSW 48,2 1002,9 +0,3 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 9,5 10,1 WNW Wind from WNW 33,5 1015,9 +1,3 4,7 -
62114 North Sea 18:00 8,2 - SSW Wind from SSW 50,0 1007,4 +0,6 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 9,7 - SW Wind from SW 63,0 995,5 - 5,7 -
62125Station 62125No recent reports.
62081K2 BuoyNo recent reports.
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 18:00 9,1 9,1 SSW Wind from SSW 46,4 990,0 +1,9 6,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP Vue

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
MeteoBridge Red +

Webleverancier
mijn provider

Davis VP Vue

Meteobridge

MeteoBridge Red +

mijn provider