Notice: Undefined index: wuKey in /home/public/sites/www.plaatinfo.nl/weather28/wuforecast/wualmanac.php on line 27
Welkom op onze vernieuwde website. Er wordt nog verder aan gewerkt.


Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site


U vindt ons ook hier:

Weather UndergroundBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

11,9°C 12,5°C Wind from WSWWSW@35,3 km/h - 1018,4mb - 0,7ft 20km

12,2°C 12,3°C Wind from SWSW@31,7 km/h - 1020,1mb - 2,0ft 20km

12,8°C 12,4°C Wind from WSWWSW@33,5 km/h - 1020,7mb - - -

10,6°C - Wind from SS@9,4 km/h - 1011,1mb -1,3mb - 20km

10,7°C - Wind from WSWWSW@13,0 km/h - 1015,7mb -0,6mb 1,3ft 9km

13,1°C - Wind from SWSW@27,7 km/h - 1014,9mb -0,7mb 1,3ft 20km

10,1°C - Wind from SS@20,5 km/h - 1009,6mb -1,6mb 2,6ft 20km

9,3°C - Wind from SESE@16,6 km/h - 1008,9mb -1,9mb 4,3ft 9km

-°C - Wind from SSESSE@24,1 km/h - 1009,8mb -1,8mb - 9km

13,8°C 13,6°C Wind from WSWWSW@31,7 km/h - 1020,5mb - 6,6ft 9km

10,0°C - Wind from SS@33,5 km/h - 1009,1mb -1,8mb - -

-°C 12,7°C Wind from WSWWSW@35,3 km/h - 1017,5mb - - -

11,1°C 6,9°C Wind from WSWWSW@33,5 km/h - 1000,7mb - - -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 11,9°C, Water: 12,5°C, Wind: WSW@35,3km/h, Baro: 1018,4mb, Waves:  0,7ft Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 12,2°C, Water: 12,3°C, Wind: SW@31,7km/h, Baro: 1020,1mb, Waves:  2,0ft Channel Lightship at 19:00: Air:. 12,8°C, Water: 12,4°C, Wind: WSW@33,5km/h, Baro: 1020,7mb, Anasuria AWS at 19:00: Air:. 10,6°C, Wind: S@9,4km/h, Baro: 1011,1mb (-1,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 10,7°C, Wind: WSW@13,0km/h, Baro: 1015,7mb (-0,6), Waves:  1,3ft Clipper AWS at 19:00: Air:. 13,1°C, Wind: SW@27,7km/h, Baro: 1014,9mb (-0,7), Waves:  1,3ft Beryl A AWS at 19:00: Air:. 10,1°C, Wind: S@20,5km/h, Baro: 1009,6mb (-1,6), Waves:  2,6ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 19:00: Air:. 9,3°C, Wind: SE@16,6km/h, Baro: 1008,9mb (-1,9), Waves:  4,3ft North Sea at 19:00: Wind: SSE@24,1km/h, Baro: 1009,8mb (-1,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 19:00: Air:. 13,8°C, Water: 13,6°C, Wind: WSW@31,7km/h, Baro: 1020,5mb, Waves:  6,6ft North Sea at 19:00: Air:. 10,0°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1009,1mb (-1,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. K2 Buoy at 18:00: Water: 12,7°C, Wind: WSW@35,3km/h, Baro: 1017,5mb, No recent reports. K5 Buoy at 19:00: Air:. 11,1°C, Water: 6,9°C, Wind: WSW@33,5km/h, Baro: 1000,7mb,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro mb Trend mb Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 11,9 12,5 WSW Wind from WSW 35,3 1018,4 - 0,7 20
62305 Greenwich Lightship 18:00 12,2 12,3 SW Wind from SW 31,7 1020,1 - 2,0 20
62103 Channel Lightship 19:00 12,8 12,4 WSW Wind from WSW 33,5 1020,7 - - -
62164 Anasuria AWS 19:00 10,6 - S Wind from S 9,4 1011,1 -1,3 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 19:00 10,7 - WSW Wind from WSW 13,0 1015,7 -0,6 1,3 9
62144 Clipper AWS 19:00 13,1 - SW Wind from SW 27,7 1014,9 -0,7 1,3 20
63110 Beryl A AWS 19:00 10,1 - S Wind from S 20,5 1009,6 -1,6 2,6 20
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 19:00 9,3 - SE Wind from SE 16,6 1008,9 -1,9 4,3 9
63117 North Sea 19:00 - - SSE Wind from SSE 24,1 1009,8 -1,8 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 19:00 13,8 13,6 WSW Wind from WSW 31,7 1020,5 - 6,6 9
62114 North Sea 19:00 10,0 - S Wind from S 33,5 1009,1 -1,8 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046K7 BuoyNo recent reports.
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 18:00 - 12,7 WSW Wind from WSW 35,3 1017,5 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 19:00 11,1 6,9 WSW Wind from WSW 33,5 1000,7 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP Vue

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
MeteoBridge Red +

Webleverancier
mijn Domein

Davis VP Vue

Meteobridge

MeteoBridge Red +

mijn Domein