Heelal en Aarde

Naar Startpagina

De zon en het zonnestelsel

Alle sterren zijn zonnen en de zon is een ster. Het is een reusachtige draaiende gasbol. De diameter bedraagt meer dan 100 keer van de aarde. De zon bevindt zich op 8 lichtminuten van onze aarde en heeft een doorsnede van 1 400 000 km.

Opbouw van de zon

DE FOTOSFEER is zonneoppervlak en is maar enkele 100-den kilometers dik. De samenstelling, temperatuur en druk zijn gekend uit het kleurenspectrum van de zon : 3/4 waterstof, 1/4 helium, temperatuur : 6.000° C.

De ontploffingen op het zonoppervlak (= protuberansen) slingeren geladen deeltjes in de ruimte (= zonnewind). Tengevolge van de ontploffingen ontstaan er dan ook donkere vlekken (= zonnevlekken). Dit is gebonden aan een elfjarige cyclus en hangt samen met drogere en vochtige perioden op aarde. Het magnetisch veld van de aarde buigt de zonnewind om.

DE CHROMOSFEER & CORONA zijn respectievelijk de binnenste en buitenste rand van de dampkring rond de fotosfeer en bestaat uit erg ijle gassen. Ze komen tot 100.000-den km van het zonneoppervlak

In DE KERN heerst een hele hoge druk en een temperatuur van 16.000.000° C.  Dit is genoeg voor spontane kernfusies waarbij dan nog eens veel energie vrijkomt ten koste van wat massa. De zon verliest dus constant aan gewicht of beter massa : de massa wordt omgezet in energie.(toepassing op aarde : kernenergie.)

Planeten om de zon

Planeten zijn afgekoelde hemellichamen die rond een ster draaien.
Het geheel noemt men planetenstelsel. Het planetenstelsel van de zon noemt men zonnestelsel en bestaat uit negen planeten. Sommige daarvan hebben nog enkele manen rond zich (manen of satellieten).

Volgorde vanaf de zon :
· Mercurius
· Venus
· Aarde = de blauwe planeet
· Mars = de rode planeet
· Jupiter = de grootste planeet
· Saturnus = de tweede grootste planeet (18 manen), de ringen van Saturnus
· Uranus
· Neptunus
· Pluto = de verste maar niet altijd...

Elke planeet draait in een ellipsvormige baan rond de zon en dan nog eens rond zijn eigen as (= rotatie).

 

Andere hemellichamen

Planetoïden zijn "mini"-planeetjes tussen Mars en Jupiter. Meteoroïden zijn planetoïden of brokstukken aangetrokken door een planeet. Ze verbranden in onze dampkring (= vallende sterren). Kometen zijn dan weer "vuile" sneeuwballen (bevroren bal van water, methaan, koolstofdioxide) die kunnen verschijnen met een staart (als een komeet de zon nadert, vormt zich een staart van verdampt materiaal (bijv. Halley)) of als een lichtvlek

Het heelal dijt uit. Ooit was alle materie op één plaats.
Door een ontploffing is deze materie gaan uitdijen (Big Bang of de Oerknal)

Het heelal bestaat uit talrijke groepen galaxieën (bijv. onze Lokale Groep).
Deze Galaxieën (bijv. Het Melkwegstelsel) bestaan op hun beurt uit planetenstelsels
(bijv. Het Zonnestelsel).


TOP